Szkolenia integracyjne czym są i jakie korzyści niosą dla funkcjonowania firmy


Wyjazdy integracyjne i szkolenia integracyjne pozostają jedną z najpopularniejszych form budowania zespołu pracowniczego. Pomysł organizacji wyjazdów integracyjnych trafił do Polski z Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych. Początkowo takie imprezy były domeną korporacji a obecnie zalety dobrze zintegrowanego zespołu dostrzegają też mniejsze firmy .

Najczęściej pojawiającymi się celami wyjazdów pod hasłem szkolenia integracyjne są poprawa komunikacji, zwiększenie zaufania i kreatywności pracowników oraz szkolenia. Poza tym częste są wyjazdy nastawione na redukcję stresu i rozładowanie napięć. Część pracodawców uznaje też wyjazdy integracyjne za rodzaj nagrody dla zespołu.

Od wielu lat nasza firma organizuje drużynowe zabawy integracyjne które z powodzeniem można nazwać szkoleniem integracyjnym. Spełniają one wszelkie założenia jakie niosą za sobą tego rodzaju działania.

Są nimi takie założenia jak :

  • zbudowanie silnego zespołu – dzięki wspólnym warsztatom czy zajęciom sportowym uczą się wzajemnego zaufania i szacunku. Jest to szczególnie korzystne w dużych zespołach oraz w nowo utworzonych grupach;
  • minimalizacja skutków stresu – zmiana otoczenia, odciążenie od codziennych zadań zawodowych, a przede wszystkim połączenie dobrej zabawy i wysiłku fizycznego wpływają na pracowników odprężająco;
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych – wyjazd szkoleniowy jest zawsze połączony z zajęciami pogłębiającymi wiedzę pracowników;
  • wzrost poczucia przynależności lojalności pracowników wobec firmy – wyjazdy szkoleniowe i integracyjne zacieśniają więzi pomiędzy pracownikami oraz między zatrudnionymi i firmą. Wytwarzają poczucie wspólnoty, przynależności do jednej grupy. Pracownicy identyfikujący się z firmą i jej celami nie tylko bardziej efektywnie pracują, ale też rzadziej decydują się na porzucenie dotychczasowego miejsca zatrudnienia.

Integracja - od łacińskiego „integrare” - scalić - w szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się takie same warunki . W trakcie szkolenia integracyjnego pracowników każdy ma takie same prawa , niezależnie czy jest się szefem czy pracownikiem najniższego pionu .

Pozwala to pracownikom poznane się z innej strony , nie tylko z relacji szef podwładny. Szkolenie integracyjne ma na celu zbudować lubiący się zespół ludzi których wiążą wspólnie przeżyte przygody . Każde szkolenie integracyjne może być podwalinami zawiązania się przyjaźni czy zrozumienia czego następstwem są leprze relacje w pracy czy lepsza komunikacja z klientami.


Od typu zdefiniowanych problemów zespołowych zależne są programy warsztatów szkolenia integracyjnego , gier terenowych i innych ćwiczeń przeprowadzanych pod okiem specjalistów z naszej firmy . Charakter imprezy powinien być z jednej strony dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa, a z drugiej do wysyłanej na wyjazd grupy. 


Jedną z form szkolenia integracyjnego jaki promujemy są gry integracyjne .

 

 

Można w nie powodzeniem włączyć wszelkie nie tylko integracyjne elementy szkolenia. Są to działania oparte na systemie LARP (live action role-playing) a mianowicie osadzone w świecie fikcyjnym lub rzeczywistym przygody i tworzone na żywo przez uczestników gry strategiczne. Jest to forma symulowania rzeczywistości w wymyślonym przez nas świecie która pozwala na integracje pracowników , połączenie przygody i wspólnego przeżywania z poznaniem możliwości i umiejętności radzenia sobie w różnych często nietypowych sytuacjach .

To przeniesienie idei strategicznych gier komputerowych do realnego świata, fizycznego świata w których każdy uczestnik ( gracz , lub grupa ) buduje swoją postać na podstawie podejmowanych przez siebie decyzji oraz zdobywanych umiejętności . W trakcie szkolenia integracyjnego które odbywa się w formie gry uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony następnie mogę się do nich odnieść w czasie podsumowania.